EUROPINIS GAMIAN EUROPE TYRIMAS APIE

PSICHIKOS SVEIKATĄ IR DARBO VIETĄ

Norėtume pakviesti Jus dalyvauti autentiškame moksliniame tyrime. Dalyvauti šiame tyrime turėtumėte tik jeigu to patys pageidautumėte. Sprendimas nedalyvauti jame neturės Jums jokios neigiamos įtakos. Prieš nusprendžiant, ar dalyvauti tyrime, svarbu suprasti, dėl ko šis tyrimas vykdomas ir kaip Jums jame tektų dalyvauti.

Šis tyrimas orientuotas į suaugusiųjų (18 m. ir vyresnių), kuriems diagnozuotas (-i) psichikos sutrikimas, patirtį.
- Jeigu gavote šį tyrimą, tačiau Jums dar nėra 18 metų, prašome neatsakinėti į klausimus.
- Jeigu Jums niekada nebuvo diagnozuotas psichikos sutrikimas, prašome neatsakinėti į klausimus.

Jums nėra privaloma dalyvauti šiame tyrime. Turite pats (pati) nuspręsti, dalyvauti jame ar ne. Šis tyrimas yra anonimiškas, todėl niekas niekada nesužinos, dalyvavote jame ar ne.

Atsakydami į klausimus dalyvausite tyrime, kuris padės mums įvertinti asmenų, kuriems diagnozuotas psichikos sutrikimas, patirtį, susijusią su sąryšiu tarp psichikos sveikatos ir darbo.

Atsakę ir grąžinę klausimynus, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų apdoroti šio tiriamojo darbo tikslais.

Šio tyrimo rezultatai gali būti spausdinami moksliniuose žurnaluose arba pristatomi mokslinėse konferencijose, tačiau kadangi tyrimas yra anonimiškas, nėra jokių galimybių sužinoti, kas jame dalyvavo. Jeigu norėtumėte gauti ataskaitą apie bendrąsias tyrimo išvadas, prašome kreiptis elektroniniu paštu į GAMIAN (info@gamian.eu), ir kai tik turėsime, atsiųsime Jums šios ataskaitos kopiją.

Apytikriai paskaičiavome, kad anketos pildymas užims apie 30 minučių. Jeigu manote, kad tai užtruks ilgiau, prašome atsisiųsti anketos PDF versiją.

Questions marked with a * are required.

 
* Sutinku. Suprantu, kad su šia informacija bus elgiamasi konfidencialiai ir ji bus naudojama taip, kaip numatyta ES Duomenų apsaugos direktyvoje (95/46.EC)
Sutinku
 
* A1. Kokia Jūsų lytis?
1.Vyras
2.Moteris
 
* A2. Kokioje šalyje gyvenate?
 
* A3. Kuriais metais gimėte?:
 
* A4. Koks Jūsų civilinis statusas?
1. Susituokęs (-usi)
2. Turite partnerį (-ę)
3. Vienišas (-a)
4. Išsiskyręs (-usi)
5. Našlys (-ė)
 
* A5. Kokį aukščiausiąjį išsilavinimą įgijote?
1. Vidurinį, pagrindinį, pradinį
2. Aukštąjį (universitetas/ kolegija, bakalauras/ magistras)
3. Kitas po mokyklos baigimo įgytas išsilavinimas (pvz. profesinė mokykla)
 
* A6. Ar anksčiau esate dalyvavęs (-usi) GAMIAN tyrimuose?
1. Taip
2. Ne, dabar dalyvauju pirmą kartą
3. Neprisimenu
 
* A7. Ar žinote, kokią psichikos sutrikimo diagnozę Jums nustatė gydytojas?
(prašome pažymėti tik pirminę diagnozę)
1. Šizofrenija
2. Bipolinis sutrikimas
3. Depresija
4. Nerimas
5. Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimas (DTHS)
6. Piktnaudžiavimas arba priklausomybė nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių medžiagų
7. Valgymo sutrikimai
8. Obsesinis kompulsinis sutrikimas (OKS)
9. Potrauminio streso sutrikimas (PSS)
10. Kita
11. Nežinau / nesu tikras (-a)
 
* A8. Ar priklausote pacientų organizacijai?
2. Ne
1. Taip (Įrašykite organizacijos pavadinimą) 
 
* A9. Ar dirbate?
1. Taip, šiuo metu dirbu
2. Ne, šiuo metu nedirbu
3. Ne, niekada nedirbau -eikite į C1 klausimą
 
KLAUSIMAI APIE JŪSŲ DARBINĘ PADĖTĮ
 
B1. Jeigu dirbate, kokia dabar yra Jūsų darbinė padėtis?
Jeigu nedirbate, kokia buvo Jūsų darbinė padėtis?
1. Darbas visą dieną
2. Darbas dalį dienos (mano pasirinkimas)
3. Darbas dalį dienos (priverstinis, dėl mano ligos)
4. Neatlygintinas darbas (savanoris (-ė)/ stažuotojas (-a))
5. Dieninio skyriaus studentas (-ė)
6. Kita
 
B2. Kuris iš žemiau pateiktų aprašymų apibūdina įmonės, kurioje dirbate/dirbote, dydį?
1. Smulki (1-50 darbuotojų)
2. Vidutinė (51-250 darbuotojų)
3. Stambi (daugiau nei 250 darbuotojų)
4. Nežinau
5. Netinkamas klausimas
 
B3. Ar kada nors ėmėte laisvų nuo darbo dienų dėl savo psichikos sveikatos būklės?
1. Ne
2. Norėčiau neatsakyti
3. Netinkamas klausimas (t.y. tuo metu nedirbau)
4. Taip
 
B4.Kokį poveikį psichikos sveikatai turi Jūsų darbinė padėtis?
1. labai teigiamas
2. teigiamas
3. Neutralus
4. Neigiamas
5. labai neigiamas
6. nedirbu / neturiu atsakymo
 
B5. Kai paskutinį kartą patyrėte psichikos sutrikimą, kiek darbo dienų teko praleisti dėl savo psichikos sveikatos būklės? Prašome apačioje įrašyti bendrą skaičių.
 
B6. Kai pastarąjį kartą patyrėte psichikos sutrikimą, kaip buvo paveiktas Jūsų darbo produktyvumas? Kalbant apie produktyvumą, įvertinkite darbo kiekį, kurį pajėgėte atlikti, kiek laiko užtruko atlikti darbą, darbo tikslumą ir kokybę.
1. Buvau mažiau produktyvus (kiekybiškai)
2. Mano darbo kokybė buvo suprastėjusi
3. Mano produktyvumas (kiekybinis) išliko toks pats
4. Mano darbo kokybė nepasikeitė
5. Buvau produktyvesnis nei įprastai
6. Mano darbo kokybė pagerėjo
7. Nežinau
 
B7. Jei šiuo metu nedirbate, kiek laiko esate be darbo dėl savo psichikos sveikatos būklės?
 
JEIGU NEDIRBATE
 
C1. Ar norite pradėti dirbti (grįžti į darbą)?
1. Taip
2. Ne
3. Nežinau
 
C2. Kaip Jūs vertinate savo situaciją?
1. Tai yra pastovi situacija, ir man ji patinka
2. Tai yra pastovi situacija, tačiau neturiu kitos išeities
3. Tai yra laikina situacija ir aš ketinu grįžti į ankstesnę savo darbo vietą
4.. Tai yra laikina situacija ir aš ketinu grįžti į ankstesnę savo darbo vietą, tačiau dirbti tik dalį laiko arba pritaikytomis sąlygomis
5. Tai yra laikina situacija ir aš ketinu pradėti dirbti kitoje darbo vietoje
 
C3. Kokios kliūtys trukdo Jums pradėti (grįžti) dirbti (apskritai)?
Galimi keli atsakymų variantai
1. Finansinės, atkryčio atveju aš prarasiu dabartines pašalpas
2. Mano sveikatos priežiūros specialistai prieštarauja mano grįžimui į darbą
3. Mano šeima prieštarauja mano grįžimui į darbą
4. Bijau atkryčio, jei grįšiu į darbą (apskritai)
5. Mano simptomai neleidžia man dirbti (apskritai)
6. Kita
 
C4. Kokios kliūtys trukdo Jums grįžti į ankstesnę darbo vietą? Galimi keli atsakymų variantai.
1. Ankstesnis mano darbdavys nenori, kad grįžčiau
2. Ankstesni mano kolegos nenori, kad grįžčiau
3. Bijau atkryčio, jei grįžčiau į savo ankstesnę darbo vietą
4. Mano simptomai neleidžia man grįžti į ankstesnį darbą
5. Kita
 
D1. Kai esate (ar buvote) nedarbingas dėl savo psichikos sveikatos būklės, ar Jums reikia (reikėjo) globėjo (-os) (t.y. šeimos nario ar draugo) pagalbos? Jei taip, ar jam (jai) reikia (reikėjo) darbe pasiimti laisvadienių?
1. Ne – Man nereikėjo globėjo (-os)
2. Ne – Mano globėjas (-a) nedirba
3. Taip – Man reikėjo globėjo (-os), o jis (ji) turėjo darbe pasiimti laisvadienių tam, kad manimi pasirūpintų.
4. Taip – Man reikėjo globėjo (-os), tačiau jis (ji) neturėjo darbe pasiimti laisvadienių tam, kad manimi pasirūpintų
 
D2. Kai esate (ar buvote) nedarbingas dėl savo psichikos sveikatos būklės, ar pasakėte savo darbdaviui, kad priežastis, dėl kurios reikėjo nedarbingumo, buvo susijusi su Jūsų psichikos sveikatos būkle?
1. Taip, turėjau pasakyti, kadangi jis ir taip žinojo (kadangi gydytojo pažymoje buvo paminėta mano psichikos sveikatos būklė)
2. Taip, pasakiau savo darbdaviui, tai buvo mano sprendimas pasakyti
3. Ne, nepasakiau savo darbdaviui
4. Nebuvau nedarbingas
 
D3 Jei savo darbdaviui nepasakėte apie savo psichikos sveikatos būklę, kokia buvo to priežastis?
Galimi keli atsakymų variantai
1. Jaučiau, kad jie nesupras
2. Jaučiau, kad iškils grėsmė mano darbui. Jaučiau, kad esant tokiai ekonominei situacijai tai per daug rizikinga.
3. Jaučiau, kad darbdavys nežinos kaip man padėti
4. Tai privatu, nenorėčiau niekam apie tai sakyti
5. Bijojau diskriminacijos
6. Bijojau, kad su manimi nepradėtų elgtis kitaip
7. Nenorėjau užkrauti savo problemų darbdaviui
8. Kita
 
POŽIŪRIS Į PSICHIKOS SVEIKATOS PROBLEMAS
 
* E1. Kaip vertinate paramą, kurios reikia psichikos sutrikimą turinčiam asmeniui?
1. labai padeda
2. padeda
3. neutralu
4. nepadeda
5. visiškai nepadeda
N/A = neturiu atsakymo / nežinau
1 2 3 4 5 N/A
1. Neformalus draugų ar bendradarbių patarimas
2. Medicinos specialisto pagalba
3. Mano žmogiškųjų išteklių (personalo) skyriaus specialisto parama
4. Iš išorinių šaltinių, tokių kaip interneto svetainės ar spausdintos medžiagos, gauti patarimai
 
* E2. Jei kažkas Jūsų darbo vietoje patirtų psichikos sutrikimą, ar ir kokį poveikį tai jam turėtų?
Galimi keli atsakymų variantai.
1. Neturėtų jokio poveikio
2. Kiti darbuotojai pasijustų nejaukiai
3. Paveiktų visų darbuotojų nuotaiką
4. Kiti darbuotojai imtų pailgintus nedarbingumo lapelius
5. Kiti darbuotojai prarastų efektyvumą darbe
6. Įmonė prarastų pinigų, nes pagamintų mažiau produkcijos /suteiktų mažiau paslaugų
7. Tai sukeltų konfliktų
8. Tai kainuotų pinigų įmonei (draudimo kaštai, darbuotojo pakeitimas laikinojo nedarbingumo metu)
 
* E3. Ar kurie nors iš žemiau pateiktų faktorių, Jūsų nuomone, galėtų būti naudingi psichikos sutrikimų patyrusiems asmenims Jūsų darbo vietoje paremti, ir kurie?
1. labai naudinga
2. naudinga
3. neutralu
4. nenaudinga
5. visiškai nenaudinga
N/A = neturiu atsakymo / nežinau
1 2 3 4 5 N/A
1. Vadovybės požiūrio pasikeitimas
2. Bendradarbių požiūrio pasikeitimas
3. Mano šeimos požiūrio pasikeitimas
4. Edukaciniai lankstukai ar leidinukai
5. Mokymai už žmogiškuosius išteklius (už personalą) atsakingiems darbuotojams
6. Mokymai visiems darbuotojams
7. Specifiniai tiesioginių vadovų mokymai
8. Konsultantai ar konsultavimo paslaugos
9. Geresni įstatymai, teisinė bazė /darbuotojų apsaugos politika
10 Geresni įstatymai, teisinė bazė /darbdavių apsaugos politika